struktura

Členská schůze základna o 90 členech  
Představenstvo předseda
místopředseda
členové
- Ing. Radil Luděk
- Kunášek Josef
- Ing. Jirák Josef
- Vančura Martin
- Radil František
- Tvrdík Josef
- Vonšovský Josef
Kontrolní komise

předseda
členové

- Bičák Jan
- Dvořák Václav
- Němcová Květa
- Olivová Alena
- Pipek Josef

Vedení družstva předseda
vedení rostlinné výroby
vedení živočišné výroby
vedení opraváresnkého střediska
- Ing. Radil Luděk
- Vančura Martin
- Ing. Poborský Miloš
- Tvrdík Josef
Zaměstnanci průměrný počet 33